ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ษณ-5711 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 10,400.00 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ษณ-5711 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บุญยาง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทึั้งสิ้น 10,400 บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงเมื่อวันที่ 18/09/2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9