ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

67 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทร038-784-064-7 ,
โทรสาร038-273-701
อีเมล์ipc9@dip.go.th