ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 55/2563 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่เผยแพร่ : 24/03/2020 | เผยแพร่โดย : adminipc9

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 55/2563
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 73 รายการ โดยกำหนดดูสภาพพัสดุได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. ณ สถานที่เก็บพัสดุ อาคารอำนวยการ และอาคารเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และจะทำการเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 10.00 น. เริ่มประมูลด้วยวาจา ในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1อาคารเทคโนโลยี ซึ่งผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0 3878 4064 - 7 ต่อ 210 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ