รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่เผยแพร่ : 15/06/2020 | เผยแพร่โดย : adminipc9

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

Download

 

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ