GO DIProm : เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่เผยแพร่ : 10/06/2020 | เผยแพร่โดย : adminipc9

จังหวัดฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยนางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน
และนางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์ ITC ให้ออกติดตามความคืบหน้า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริษัท ซี. ซี. ออโตพาร์ท จำกัด
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีคุณลัดดาวัลย์ ชดช้อย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี. ซี. ออโตพาร์ท จำกัด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการแล้ว 3Man-day
ดังนี้
Man-day ที่ 1 ทำการวินิจฉัยสถานประกอบการ
Man-day ที่ 2 จัดฝึกอบรมกิจกรรม 5ส ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
Man-day ที่ 3 เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน
การติดตามในครั้งนี้ ได้มีนางสาวสุรีรัตน์ แซ่โค้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมในการติดตามครั้งนี้ด้วย

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ