นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการให้ออกติดตามความคืบหน้า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย

วันที่เผยแพร่ : 10/06/2020 | เผยแพร่โดย : adminipc9

 


วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 

นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ โดยนางสาวสุดารัตน์ เขียวชะอุ่มงาม นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และนางสาวกรองทอง ตั้งสิทธิ เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์ ITC ให้ออกติดตามความคืบหน้า ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี แบบเฉพาะราย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริษัท ทีมพลาส จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษา โดยมีคุณฐิวริญณ์ อภิชาตศรีสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมพลาส จำกัด ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการแล้ว 3Man-day ดังนี้
Man-day ที่ 1 ทำการสำรวจพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการต้องการนำระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการ
Man-day ที่ 2 ให้คำปรึกษาแนะนำการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
Man-day ที่ 3 ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดทำแบบจำลองระบบ ERP เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ สำหรับการผลิตสินค้าต้นแบบรถบรรทุกตู้เย็นขนาดเล็ก

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ