ผอ.ศภ.9 กสอ. ให้คำแนะนำและหารือถึงแนวทางในการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการสนับสนุนช่วยเหลือ แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ในด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพัฒนาด้านคุณภาพของสินค้า และการขอรับรองมาตรฐานสินค้า

วันที่เผยแพร่ : 09/07/2020 | เผยแพร่โดย : adminipc9


             วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายจักรพงศ์ ลิ้มรพีพงษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด และคณะ ได้เข้าพบ นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวณิชารีย์ จตุรพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน และนางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เพื่อเข้าขอคำแนะนำและหารือถึงแนวทางในการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ ในการสนับสนุนช่วยเหลือ แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ในด้านการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนพัฒนาด้านคุณภาพของสินค้า และการขอรับรองมาตรฐานสินค้า โดยทาง ศภ.9 กสอ. มีความยินดีให้การสนับสนุน พร้อมให้บริการเครื่องจักรเพื่อทำการทดลองการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ITC รวมถึง ศภ.9 กสอ.จะดำเนินการประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ถึงกรรมวิธีการถนอมอาหาร และด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ต่อไป

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ